piatok 27. februára 2015

We investigate pressure in liquids and gases... Skúmame tlak v kvapalinách a plynoch

In the second round of the Cup of Science was our task to examine the pressure in liquids and gases. Our review of:

V 2. kole Pohára vedy bolo našou úlohou preskúmať tlak v kvapalinách a plynoch. Naše skúmanie: 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára