CHEMIST - LABORATORIAN
A chemist- a laboratorian

Job´s characteristic:

 • A chemist- laboratorian does many laboratory activities based on chemical and physical- chemical processes.

Charakteristika

 • Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech.

Činnosti

 • Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů.
 • Čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru.
 • Odběry vzorků a jejich analýza.
 • Odměřování a ředění roztoků.
 • Příprava podkladů pro vypracování barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů.
 • Rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování pH atd.), destilace.
 • Seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce.
 • Stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži).
 • Stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zkoušky vlastností makromolekulárních látek.

Chemik - laborant - laborantka- ZŠ Lískovec


Dnešní dopoledne jsme věnovali měření objemů a zjišťování objemů v odměrném válci. Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec jsme to zvládli.
This morning we spent measuring volumes. It was not easy, but we finally made it.
 

Šmáliks: I will be a Chemist - laboratory assistant...


During the night we made a simple experiment from easily available chemicals, which is not a problem to take place in the kitchen.
Chemicals:
red cabbage, samples of different substances (sodium carbonate, acetic acid (8%, vinegar), hydrochloric acid, citric acid, sodium hydroxide, sodium hydrogencarbonate (bicarbonate of soda))
Tools:
two large beakers, a knife, a pH meter (or pH indicator paper), a funnel, a filter paper, a glass rod, 14 tubes and tube rack
Procedure:
Fill a beaker (500 ml) with about three sliced red cabbage leaves and pour the water. Boil the mixture for 10 minutes, then compile filtration equipment and filter it. For color effect use a pH meter assemble solutions with pH gradually from 0 - 14. To this solution add red cabbage and observe.
Explanation:
Red cabbage contains substances called anthocyanins. It causes the solution of red cabbage at pH 0-6 having a color in different shades of red, about pH 6 is violet, pH 7 blue at pH 7 - 10 different shades of blue, pH 10 - 12 green and the 12 gradually fading olive green to yellow.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára