NATURE GUARD - GUARDIAN


A nature guard- Guardian

Job´s characteristic: 

 • A nature guard keeps respecting guardian laws in protected areas and he observes it´s condition.

Charakteristika

 • Strážce přírody zajišťuje dodržování ochranných podmínek v chráněných územích a sleduje jejich stav v terénu.
Činnosti
 • Dokumentace a sledování stavu přírody, zaznamenávání zjištěných poznatků a jejich ukládání do databáze včetně fotodokumentace.
 • Kontrola dodržování ochranných podmínek zvláště chráněných území.
 • Kontrola, budování a udržování terénního zařízení a prvků návštěvnické infrastruktury sloužící k usměrnění a vzdělání návštěvníků ve zvláště chráněných územích.
 • Podílení se na výkonu státní správy v oblasti ochrany přírody, lesa, vody, ovzduší, a odpadů (včetně sportovních a turistických akcí).
 • Provádění odečtu údajů z různých měřicích a kontrolních přístrojů v terénu.
 • Provádění osvětové a informační činnosti.
 • Provádění strážní služby ve zvláště chráněných územích.
 • Příprava, zadávání, kontrola a vyhodnocování managementových aktivit v terénu (údržba krajiny, terénního vybavení, komunikací atd.)
 • Řešení přestupků, ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení za přestupky na úseku ochrany přírody, zajišťování důkazů a podkladů pro správní řízení.
 • Spolupráce s policií, ostatními složkami integrovaného záchranného systému a místními samosprávami atd.
 • Zaznamenávání údajů o průběhu a výsledcích své činnosti.

My a životní prostředí - We and the environment - ZŠ Lískovec, F-M

Na naší škole se připravuje ekologická konference, naše třída nyní nacvičuje vystoupení a mimo jiné jsme se zamýšleli, v čem se můžeme zlepšit abychom obhájili titul ekoškoly. Máme ve třídě velmi aktivní členy ekologického kroužku.
At our school is preparing environmental conference.
We have been very active in class members ecological group.

Ekoškola - Kizoa Video Maker

Deň Zeme - Šmálikovci ochranári

Deň Zeme je deň venovaný Zemi a každoročne sa koná 22. apríla. Prvý krát bol Deň Zeme oslávený v San Franciscu.Táto oslava bola myslená nielen ako ekologicky zameraný sviatok, ale aj ako kampaň, ktorá si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Zámerom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi. Pre prvú oslavu Dňa Zeme bol zvolený 22. apríl1970.

Aj my sme sa roztratili do neďalekého okolia našej školy a pomohli okolitej prírode zbaviť sa odpadkov, ktoré do nej odhodili nezodpovední ľudia. A nebolo ich veru málo...


Ekologická konference - Ekoškola - Environmental conference

Pečlivě jsme se připravovali na náš Den Země, kdy jsme vystupovali na školní ekologické konferenci. Naším tématem byly odpady, protože jsme nadaní herci rozhodli jsme se všechny překvapit scénkou. Naše škola počtvrté obhájila titul Ekoškoly.
We have carefully prepared for our Earth Day. Our theme was rubbish. We played scene.

 I'll be an environmentalist – World Water Day ...

World Water Day was established on March 22 in 1993. The reason is that there in the world more than one billion people suffer from a lack of drinking water or they have not access to drinking water. The Promoting of UN agencies and not government organizations dealing with problems related to water is focused on cleanliness and protection of water and its saving.
On this day we did different activities and experiments with water. We just know why oil will float on the surface after crash of tanker, why water animals moving on water surface sink and then die if we wash cars near watercourses and we know that water is electrical conductor ... and we used our creativity in making poems about water or production of funny and sad drops from the balloons.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára