GRAPHIC ARTIST


A graphic artist- Advertisement productor 

Job´s characteristic: 

 • A graphic artist produces graphical ways of printed products, an advertisement, graphical manuals, webdesigns, multimedia presentations in level of graphical proposal and layout.

Charakteristika povolání:
Art grafik vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.
Činnosti:
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Formulace zadání grafického návrhu.
 • Jednání se zadavatelem grafického návrhu.
 • Mezioperační kontrola grafického návrhu, digitální náhled.
 • Příjem elektronických dat z Internetu za pomoci příslušných programů.
 • Příjem textových a obrazových podkladů ve formě originálů pro reprodukci a externích datových souborů.
 • Tvorba grafického návrhu novinové, časopisecké, knižní strany, layoutů akcidenčních tiskovin, tištěné reklamy, webdesignu, multimediální prezentace, grafického manuálu a obalu.
 • Tvorba skic grafických návrhů.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla grafického návrhu v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac.

Vypěstovat a prodat - reklama je nutná - Advertising is needed


Zamýšleli jsme se nad různymi povolánimi, ale uvědomujeme si, že je důležité dát ostatním o sobě vědět - prostě musíme dokázat prodat co jsme vytvořili. Vyzkoušeli jsme si připravit reklamu na zemědělskou produkci. Vypěstovat a prodat - reklama je nutná on PhotoPeach.  


We thought the different professions.
We have tried to prepare the advertising of agricultural production.
Develop and sell - Advertising is needed.

Vyrobiť a predať  - reklama je nutná


Už tradične sa na našej škole konajú Vianočné trhy, na ktorých žiaci jednotlivých tried ponúkajú svoje vlastnoručne zhotovené výrobky. Aby sa naše výrobky lepšie predávali, tak sme sa na chvíľu stali tvorcovia reklamy. K jednotlivým výrobkom sme vymysleli aj reklamné slogany.
Takto sme spoločnými silami vytvárali reklamné billboardy...The 1st round of Science - Šmáliks - Creativity

Even Šmálikovci set enthusiastically to solve the tasks of the 1st Cup´s Science round. Each round consists of three areas:
 • Creativity
 • Theory and Research,
 • Practice and project
In the part Creativity we could show to visitors of Tvrdošín something special that they shouldn´t miss it. We agreed that it is a wooden Roman Catholic Church. The church is consecrated to All Saints. It is originally from the late 15th century. In the 17th century it was rebuilt in Renaissance style. It is the oldest preserved architectural city monument. There is dominant baroque altar in the church from the late 17th century and also the late Renaissance pulpit from 1654 with figures of evangelists, apostles, painting, picture of St. George and other home painting. In 1993 the church was renovated and restored. The church is a national monument and was listed as one of eight wooden churches of Slovak part of Carpathian Mountain Area in the list of world cultural heritage.
Our task was to creatively portray of church, or construct the model. Here are our works:2. kolo Pohára vědy - Logo týmu

V naší soutěží Pohár vědy jsme tvořili týmové logo - stali jsme se grafiky.
In the second round of Science Cup we should create a Team Logo


Šmáliks – Team Logo of Science Cup...

In the second round of Science Cup we should create a Team Logo. Here are some of them:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára