FIREMANA fireman

Job´s characteristic: 

 • An employer of firestation extinguishes and rescues, works with technology and keeps a connection.

Charakteristika

 • Pracovník hasičského záchranného sboru provádí hasební a záchranné práce, obsluhuje a udržuje požární techniku a zajišťuje spojení.

Činnosti

 • Obsluha požární techniky, speciální požární a vyprošťovací techniky.
 • Provádění hasebních a záchranných prací.
 • Provádění oprav a údržby požární techniky.
 • Řízení vozidel s výstražným znamením, přeprava osob a techniky na místo zásahu.
 • Služba na ohlašovně požárů nebo na operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru.
 • Technické zásahy při úniku nebezpečných látek.
 • Vedení předepsané dokumentace.
 • Zachraňování a vyprošťování osob, zvířat a majetku.
 • Zajišťování spojení při nasazování jednotek požární ochrany.

Strażacy


FIREMAN - Smalik


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára