PROGRAMMER
A programmer

Job´s characteristic:

  • A programmer proposes, programmes and takes computer´s programms, applications and solutions.
Charakteristika povolania:

  • Programátor navrhuje, programuje a udržiava počítačové programy, aplikácie a riešenia.
Činnosti:
  • analýza a stanovenie potrieb, komunikácia s užívateľmi,
  • definovanie HW potrieb pre aplikácie a programy,
  • komunikácia s dodávateľmi a posúdenie navrhnutých riešení,
  • programovanie aplikácií, databáz a operačných systémov, tvorba webových stránok,
  • rozširovanie odborných znalostí, sledovanie aktuálnych trendov súvisiacich odborov a technológií, spolupráca na vzdelávanie kolegov,
  • riešenie vzniknutých problémov,
  • vedenie dokumentácie, spolupráca na tvorbe vnútropodnikových manuálov.

iBobor


V novembri sa Šmálikovci zahryzli do celoslovenske internetovej súťaže iBOBOR - informatickej súťaže pre každého.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.Budem programátor - Hodina kódov - Šmálikovci


Hodina kódu je jedna hodina Úvodu do informatiky s cieľom odstrániť záhadnosť programovania a ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základom programovania. Je to celosvetová akcia, ktorej sa zúčastňujú desiatky miliónov žiakov z viac ako 180 krajín sveta.
Cieľom masovej kampane je poskytnúť Hodinu kódu desiatkam miliónov žiakov v týždni od 8. do 14. decembra 2014, kedy slávime Týždeň vyučovania informatiky.
Pre účastníkov sú k dispozícii jednohodinové výukové programy v rámci ktorých nie sú požadované žiadne predchádzajúce skúsenosti. Hodina kódu je určená pre všetkých od 4 do 104 rokov. Do akcie sa zapája takmer 75 000 organizátorov. Naša škola patrí 21 základných, stredných škôl a lýceí na Slovensku, ktoré sa tejto akcie zúčastňujú.

Takto si užívalii svoju Hodinu kódov Šmálikovci:
Hodina kódu v Lískovci


Úspěšně jsme splnili úkoly - Hodiny kódu- a zkusili být programátory.

Jak pracuje programátor?

Společně jsme si vyzkoušeli v programu Scratch vytvořit animaci a tím se naučit základů programování.
Výsledky našeho snažení můžete vidět zde.
 /klikni na obrázek a pak na menší zelenou vlaječku/
hra - ovládá se klávesami:h,w,g
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára