EDITOR - JOURNALISTAn editor - journalist

  • An editor- journalist is men with hiher qualification, who prepares a news, an articles and a reports for press, radio and television, he manages an information, commnets and report´s activities.

Charakteristika

  • Redaktor novinář je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi, zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Činnosti

  • Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.
  • Příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi.
  • Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží.
  • Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.
  • Stanovení obsahového zaměření publikací.
  • Zajišťování jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací.

Máme rádi knížky.

Dnešní dopoledne  jsme strávili v knihovně.
Víte kdo tam pracuje? Paní knihovnice. Připravila si pro nás zajímavé povídání o knížkách, kde hlavní hrdina měl nějaké postižení. Dokonce jsme si mohli sami vyzkoušet jaké pocity asi má ten,který nevidí, nebo je tělesně postižen.

Folk fairytale Day - as how it comes on...Have you ever had a question: "And what happened next? ..." Have you thought about the fate of the heroes? What other adventures hide a well-known fairy tale conclusion "And they lived happily ever after ..."? We tried to invent funny fairy tale continuation, to prepare unexpected surprises for our favorite hero and adventures and we leaded them on unusual places!

And this is the result of our work:

Báseň o mojom budúcom povolaní...Takto sme pracovali...Piszemy wiersze

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára