štvrtok 30. apríla 2015

4. kolo pohára vedy - teória a výskum - Šmálikovci

Pre rôzne merania sú dôležité jednotky v akých budeme merať. V stredoveku mali v každom meste iné miery. Obchodovanie bolo preto veľmi zložité. Asi pred 200 rokmi sa ľudia dohodli, že na meranie dĺžky zavedú jednu platnú jednotku dĺžky a to 1 meter -1 m. - 1/40 000 000 z obvodu Zeme. Zhotovili prototyp - kovovú tyč a medzi dve rysky naniesli dohodnutú časť Zeme. Dnes sa táto jednotka definuje zložitejšie.

Zahrali sme sa na stredovek a zhotovili sme si rôzne meradlá na meranie dĺžky s rôznymi jednotkami - našimi hračkami. Postup výroby stupnice meradla: zvolili sme si jednotku nášho meradla, 
 • prvý dielik nášho meradla sme označili 0, 
 • postupne sme prikladali našu hračku na meradlo a zaznačovali ďalšie dielik ,
 • takto sme pokračovali až na koniec meradla, 
 • dieliky sme očíslovali postupne 0,1,2,3... 
 • naše jednotky boli dosť veľké. Na presnejšie meranie sme si našu jednotku rozdelili na polovičku, a ešte na polovičku.
Merali sme výšku skrine, výšku p. učiteľky, šírku stola, výšku zápisníka p. učiteľky, šírku a výšku okna. Keďže stupnice našich meradiel majú dieliky od sebe dosť vzdialené, museli sme sa rozhodnúť, ku ktorému dieliku je meraná dĺžka čo najbližšie. Chybu pri meraní nazývame odchýlka merania a je vždy polovica z najmenšieho dielika.
zistili sme napríklad, že 
 • p. učiteľka meria 17 Marťankov, 17 lego kociek, 
 • výška regálu na knihy meria - 18 Marťankov, 
 • výška učiteľského zápisníka sú 2 Marťankovia, 2 lego kocky, 2 Padovia, 
 • šírka lavice - 6 Marťankov, 6 lego kociek, 3 Padovia, 
 • výška skrine - 18 Marťankov, 
 • dĺžka parapetnej dosky okna  - 11,25 Padov

Kompozycje z kwiatówstreda 29. apríla 2015

Ekologická konference - Ekoškola

Pečlivě jsme se připravovali na náš Den Země, kdy jsme vystupovali na školní ekologické konferenci. Naším tématem byly odpady, protože jsme nadaní herci rozhodli jsme se všechny překvapit scénkou. Naše škola 
počtvrté obhájila titul Ekoškoly.
We have carefully prepared for our Earth Day. Our theme was rubbish. We played scene.

 

Telefon z plastikowych kubków


piatok 24. apríla 2015

Zloženie ľudského tela - Šmálikovci

Zisťovali sme z čoho sa skladá ľudské telo. Trošku sme sa pri hľadaní strácali, ale nakoniec sa nám dúfam podarilo nájsť správne riešenie.
Základné zloženie ľudského tela: kyslík 64,6 %, uhlík 18 %, vodík 10 %, dusík 1 %, vápnik 1,9 %, fosfor 1,1 %, chlór 0,9 %, iné prvky 2,5 %.
Keďže sme sa s tvorbou koláčového grafu ešte nestretli, pomohli sme najskôr tvorbou grafu v programe Excel na hodine informatiky, aby sme mali predstavu, ako by mal vyzerať.

štvrtok 23. apríla 2015

Zloženie ľudkého tela - pohár vedy 3. kolo

Napadlo vás niekedy, z čoho sme tvorení? Aké látky obsahuje ľudské telo? A čoho je v nás najviac?

Čo je neurón?

Z encyklopédií a internetu sme zistili, že neurón je nervová bunka, ktorá je najvýznamnejším stavebným a funkčným prvkom nervového tkaniva. Skladá sa z tela bunky - neurocytu alebo perykaryónu, a z vodivých výbežkov. Výbežky nervovej bunky sú dvojaké: dendrity – prijímajú vstupnú informáciu (nervový vzruch), neurity sú centrifugálne – vedú informáciu (nervový vzruch) od tela neurónu. Kontakty medzi neurónmi navzájom a medzi neurónmi a inými bunkami zabezpečujú synapsy. Veľkosť tela neurónu sa pohybuje od 4 mm až do 130 mm.
Pozreli sme si aj DVD zo série Bol raz jeden život - časť neurón. Tu sme sa dozvedeli nasledovné: 
 • Neuróny sú nervové bunky, z ktorých je vytvorený ľudský mozog a jeho nervová sústava. 
 • Ich vývoj sa končí v priebehu prvého roka života človeka. 
 • Sú to bunky, ktoré sa už neobnovujú. 
 • Ich rozvetvenie sa však neustále predlžuje. 
 • 100 000 neurónov sa zmestí do špendlíkovej hlavičky. 
 • Vnímajú vonkajší svet, podávajú nám o ňom správy, riadia, harmonizujú, koordinujú ľudský organizmus.

Neuróny sme kreslili a modelovali:


Deň Zeme - Šmálikovci ochranári


Deň Zeme je deň venovaný Zemi a každoročne sa koná 22. apríla. Prvý krát bol Deň Zeme oslávený v San Franciscu.Táto oslava bola myslená nielen ako ekologicky zameraný sviatok, ale aj ako kampaň, ktorá si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Zámerom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi. Pre prvú oslavu Dňa Zeme bol zvolený 22. apríl1970.

Aj my sme sa roztratili do neďalekého okolia našej školy a pomohli okolitej prírode zbaviť sa odpadkov, ktoré do nej odhodili nezodpovední ľudia. A nebolo ich veru málo...

piatok 17. apríla 2015

My a životní prostředí

Na naší škole se připravuje ekologická konference, naše třída nyní nacvičuje vystoupení a mimo jiné jsme se zamýšleli, v čem se můžeme zlepšit abychom obhájili titul ekoškoly. Máme ve třídě velmi aktivní členy ekologického kroužku.
At our school is preparing environmental conference.
We have been very active in class members ecological group.

Máme rádi knížky.

Dnešní dopoledne  jsme strávili v knihovně.
Víte kdo tam pracuje? Paní knihovnice. Připravila si pro nás zajímavé povídání o knížkách, kde hlavní hrdina měl nějaké postižení. Dokonce jsme si mohli sami vyzkoušet jaké pocity asi má ten,který nevidí, nebo je tělesně postižen.
This morning we spent in the library.
Do you know who works there? Mrs. librarian. He has prepared for us an interesting story about books

štvrtok 9. apríla 2015

Kriminalista a otisky prstů

Dnešní den, jsme věnovali zkoumání otisku prstů. Zviditelnili jsme je pomocí pár jódu. Děkujeme Šmálikovcům za poskytnutí cenných rad k získání otisků prstů.
Today's the day we spent exploring fingerprint. We are more visible using iodine vapor.
Thank you for your advice Šmálikovcům!