štvrtok 23. apríla 2015

Čo je neurón?

Z encyklopédií a internetu sme zistili, že neurón je nervová bunka, ktorá je najvýznamnejším stavebným a funkčným prvkom nervového tkaniva. Skladá sa z tela bunky - neurocytu alebo perykaryónu, a z vodivých výbežkov. Výbežky nervovej bunky sú dvojaké: dendrity – prijímajú vstupnú informáciu (nervový vzruch), neurity sú centrifugálne – vedú informáciu (nervový vzruch) od tela neurónu. Kontakty medzi neurónmi navzájom a medzi neurónmi a inými bunkami zabezpečujú synapsy. Veľkosť tela neurónu sa pohybuje od 4 mm až do 130 mm.
Pozreli sme si aj DVD zo série Bol raz jeden život - časť neurón. Tu sme sa dozvedeli nasledovné: 
  • Neuróny sú nervové bunky, z ktorých je vytvorený ľudský mozog a jeho nervová sústava. 
  • Ich vývoj sa končí v priebehu prvého roka života človeka. 
  • Sú to bunky, ktoré sa už neobnovujú. 
  • Ich rozvetvenie sa však neustále predlžuje. 
  • 100 000 neurónov sa zmestí do špendlíkovej hlavičky. 
  • Vnímajú vonkajší svet, podávajú nám o ňom správy, riadia, harmonizujú, koordinujú ľudský organizmus.

Neuróny sme kreslili a modelovali:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára