streda 8. októbra 2014

The job family tree... Strom povolaní našej rodiny...


Another activity of our project is The job family tree. Students identify a profession of their ancestors – parents, grandparents, great grandparents and they notice their establishing to worksheeps. 
We will think together if in some family exists tradition to inherit a profession. Because in creating our job family tree we reach great grandparents, we are able investigate how many our relations had craft, which doesn´t exist recently. 
Our job family trees we artistically create.

Ďalšou aktivitou nášho spoločného projektu je Strom povolaní našej rodiny. Žiaci zistia profesiu svojich predkov - rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov a zaznamenajú svoje zistenie do pracovných listov. 
Spoločne sa budeme zamýšľať nad tým, či v rodine existuje tradícia dediť určité povolanie. 
Keďže v strome povolaní zájdeme až k prastarým rodičom, zistíme aj to, koľkí prastarí rodičia mali povolanie resp. remeslo, ktoré sa v súčasnosti už nevyskytuje.
Naše rodostromy aj výtvarne znázorníme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára