utorok 7. októbra 2014

The answer to the riddle: Jobs in the song... Odpoveď na hádanku: Povolanie v piesni

We should admit that we had troubles to find some jobs out ... we were listening a text of song many times and we were writting professions down. We had problem to translate some professions....actually to understand the meaning inn the Slovak language. We hope we have made it and we have not missed any professions. Here are:
wise men, chemists, masters, astrologists,  geometrics, agronomists, psychiatrists, docents of Geology, of Psychology and Theology, the inventors of studs´ things, magnificusers, a carpenter, a plumber, a bricklayer, a stonemason, a maid, a plowman, a chimney sweeper, a tile, a blacksmith, a confectioner manufacturers armours, a coachman, a miner, a fisherman, a juggler, a tanner, a shoemaker, a gardener, a tailor ...

Priznáme sa, že nám to dalo trošku zabrať... text piesne sme počúvali viac krát a spisovali sme povolania na papier. Niektoré povolania sme mali problém preložiť... teda pochopiť význam v slovenskom jazyku. Dúfame, že sme to zvládli a žiadne zo povolaní nevynechali.Tu sú:

mudrci, chemici, magistri, astrológovia, geometrici, agronómovia, psychiatri, docenti geológie, psychológie, teológie, vynálezcovia vecí patentných, magnificencia, tesár, klampiar, murár, kamenár, slúžka, oráč, peciar, kominár, dláždič, kováč, cukrárka výrobcovia pancierov, kočiš, baník, rybár, žonglér, hudec, garbiar, obuvník, záhradník, krajčír...


 

1 komentár: