utorok 7. októbra 2014

Slovak - Czech crafts´ dictionary... Slovensko - český prekladový slovník remesiel...


The team „Šmálikovci“ during ICT lesson drew up old forgotten crafts.
We classified crafts for proffesions engaged in the manufacture and proffesions services.

Crafts production is distributed:
 • production and processing skin and fur 
 • production and processing of textiles 
 • food and drinks production 
 • ceramics production 
 • wood processingProcessing 
 • Metal extraction and processing 
 • building production 
 • Other production 

Crafts services are divided:
 • Transport of passengers and goods 
 • Health Services 
 • Business 
 • Other services 
All crafts have written down into charters and send them to you by email to complete in the Czech language.
Then public a joint work on our blog.  


Tím Šmálikovcov dnes na hodine informatiky spísal staré zabudnuté remeslá.
Remeslá sme roztriedili na remeslá zaoberajúce sa výrobou a remeslá služieb.
   Remeslá výroby rozdeľujeme:
 • výroba a spracovanie koží a kožušín
 • výroba a spracovanie textilu
 • výroba potravín a nápojov
 • výroba keramiky
 • drevospracujúca výroba
 • výroba a spracovanie kovov
 • stavebná výroba
 • ostatná výroba
   Remeslá služieb rozdeľujeme:
 • Doprava osôb a nákladov
 • Zdravotnícke služby
 • Obchod
 • Ostatné služby
Všetky remeslá sme spísali do tabuľky a posielame vám ich emailom na doplnenie v českom jazyku.
Potom zverejníme spoločnú prácu na našom blogu.                  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára