streda 25. februára 2015

Measuring changes in atmospheric pressure... Meranie zmien atmosférického tlaku

One of our classmates - Samko at skiing during spring holidays. Teacher had to him a barometer. His task was to measure the value of barometric pressure at various altitudes. Here there are his observations:

Jeden z našich spolužiakov - Samko, bol počas jarných prázdnin na lyžovačke. P. učiteľka mu na prázdniny nabalila barometer. Jeho úlohou bolo odmerať hodnoty atmosférického tlaku vzduchu v rôznych nadmorských výškach. Tú sú jeho pozorovania:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára