nedeľa 15. februára 2015

Šmáliks: I will be a Chemist - laboratory assistant... Šmálikovci: Budem chemik - laborant

During the night we made a simple experiment from easily available chemicals, which is not a problem to take place in the kitchen.
Chemicals:
red cabbage, samples of different substances (sodium carbonate, acetic acid (8%, vinegar), hydrochloric acid, citric acid, sodium hydroxide, sodium hydrogencarbonate (bicarbonate of soda))
Tools:
two large beakers, a knife, a pH meter (or pH indicator paper), a funnel, a filter paper, a glass rod, 14 tubes and tube rack
Procedure:
Fill a beaker (500 ml) with about three sliced red cabbage leaves and pour the water. Boil the mixture for 10 minutes, then compile filtration equipment and filter it. For color effect use a pH meter assemble solutions with pH gradually from 0 - 14. To this solution add red cabbage and observe.
Explanation:
Red cabbage contains substances called anthocyanins. It causes the solution of red cabbage at pH 0-6 having a color in different shades of red, about pH 6 is violet, pH 7 blue at pH 7 - 10 different shades of blue, pH 10 - 12 green and the 12 gradually fading olive green to yellow.

Počas noci výskumníkov sme robili jednoduchý pokus z ľahko dostupných chemikálií, ktorý nie je problém uskutočniť aj v kuchyni.
Chemikálie:
červená kapusta, vzorky rôznych látok (uhličitan sodný, kyselina octová (8%, ocot), kyselina chlorovodíková, kyselina citrónová, hydroxid sodný, hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna)) 
Pomôcky:
dve väčšie kadičky, nôž, pH meter (alebo pH indikátorové papieriky), lievik, filtračný papier, sklenená tyčinka, 14 skúmaviek, stojan na skúmavky
Postup:
500 ml kadičku naplníme asi troma nakrájanými listami červenej kapusty a zalejeme ich vodou. Zmes varíme asi 10 minút, potom zostavíme filtračnú aparatúru a prefiltrujeme ju. Pre farebný efekt s pomocou pH metra zostavte roztoky s pH postupne od 0 - 14. Ku týmto roztokom pridajte červenú kapustu a pozorujte.
Vysvetlenie:
Červená kapusta obsahuje látky zvané antokyaníny. Tieto látky spôsobujú, že roztok červenej kapusty pri pH 0 - 6 má farbu rôznych odtieňov červenej, okolo pH 6 je fialový, pri pH 7 modrú, pri pH 7 - 10 rôzne odtiene modrej, pH 10 - 12 zelenú a nad 12 postupne blednúca olivovo zelená až do žltej.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára