streda 25. marca 2015

Folk fairytale Day - as how it comes on... Deň ľudovej rozprávky - Ako čo bolo ďalej...

Have you ever had a question: "And what happened next? ..." Have you thought about the fate of the heroes? What other adventures hide a well-known fairy tale conclusion "And they lived happily ever after ..."? We tried to invent funny fairy tale continuation, to prepare unexpected surprises for our favorite hero and adventures and we leaded them on unusual places!

Napadla vám niekedy otázka: „A čo bolo ďalej?..." Zamysleli ste sa nad osudom hlavných hrdinov? Aké ďalšie dobrodružstvá skrýva známy záver rozprávky „A žili šťastne až do smrti..."? Popustili sme uzdu svojej fantázii a skúsili vymyslieť vtipné pokračovanie rozprávky,  pripraviť svojim obľúbeným hrdinom nečakané prekvapenia, zážitky a zaviedli sme ich do neobvyklých miest!

And this is the result of our work:
No a toto je výsledok našej práce:
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára