nedeľa 29. marca 2015

Šmáliks – I will be a doctor... Šmálikovci - budem lekárom

The human body has a variety of interesting features. Many of them can be measured. Doctors by using some measurements detect whether we are healthy or sick. We tried two measurements and we created our measuring instruments.
We were measuring how much air the lungs can breathe out at one time ...

Ľudské telo má rôzne zaujímavé vlastnosti. Mnohé z nich sa dajú merať. Lekári pomocou niektorých meraní zisťujú, či sme zdraví alebo chorí. Sami sme si vyskúšali dve takéto merania a vytvorili sme si k tomu meracie prístroje.
Merali sme koľko vzduchu dokážeme vydýchnuť z pľúc na jeden raz.And heartbeat after exercise...
A tep srdca po záťaži...


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára