utorok 20. januára 2015

The 1st round of Science - Šmáliks - Creativity... 1. kolo Pohára vedy u Šmálikovcov - Kreativita

Even Šmálikovci set enthusiastically to solve the tasks of the 1st Cup´s Science round. Each round consists of three areas:
  • Creativity
  • Theory and Research,
  • Practice and project 
In the part Creativity we could show to visitors of Tvrdošín something special that they shouldn´t miss it. We agreed that it is a wooden Roman Catholic Church. The church is consecrated to All Saints. It is originally from the late 15th century. In the 17th century it was rebuilt in Renaissance style. It is the oldest preserved architectural city monument. There is dominant baroque altar in the church from the late 17th century and also the late Renaissance pulpit from 1654 with figures of evangelists, apostles, painting, picture of St. George and other home painting. In 1993 the church was renovated and restored. The church is a national monument and was listed as one of eight wooden churches of Slovak part of Carpathian Mountain Area in the list of world cultural heritage.
Our task was to creatively portray of church, or construct the model. Here are our works:Aj tím Šmálikovcov sa s nadšením pustil do plnenia úloh 1. kola pohára vedy. Každé kolo pozostáva z troch oblastí:
  • Kreativita
  • Teória a výskum,
  • Prax a projekt
V časti Kreativita sme mali predstaviť návštevníkom Tvrdošína niečo výnimočné, čo by určite nemali vynechať. Spoločne sme sa zhodli, že je to drevený kostolík. Je to rímskokatolícky kostol. Kostol je zasvätený Všetkým svätým. Pôvodne pochádza z konca 15. storočia. V 17. storočí bol prestavaný do renesančného slohu. Je najstaršou zachovalou stavebnou pamiatkou mesta. V kostolíku sa nachádza dominantný barokový oltár z konca 17. storočia, neskoro renesančná kazateľnica z roku 1654 s postavami evanjelistov, maľby apoštolov, obraz Svätého Juraja a ostatné domáce maľby. V roku 1993 bol kostolík rekonštruovaný a reštaurovaný. Kostolík je národná kultúrna pamiatka a bol zapísaný ako jeden z ôsmich drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka v zozname Svetového kultúrneho dedičstva.
Našou úlohou bolo kostolík výtvarne stvárniť, prípadne zhotoviť jeho model. Tu sú naše práce:

1 komentár: