streda 21. januára 2015

The 1st round of Science – Šmáliks - Practice and project... 1. kolo Pohára vedy u Šmálikovcov - Prax a projekt

In the practical part of the first round of the competition we had a task to build a bridge. It couldn´t be a real big bridge, but small models ...

V praktickej časti prvého kola súťaže sme mali za úlohu postaviť mosty. Nie sú to skutočné veľké mosty, ale malé modely...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára