streda 12. novembra 2014

I will be a gardener – Treating the lawn... Budem záhradníkom - Ošetrovanie trávnika

The good-looking lawn requires regular nurturing, sufficiency of water and nutrients, regular scything, killing weeds and moss, raking. With raking we remove mowed grass, fallen leaves. Also we are ploughing the ground that prevents moss formation.

Pekný trávnik vyžaduje pravidelnú starostlivosť, dostatok vlahy, živín, pravidelné kosenie, odburiňovanie, hrabanie, odstraňovanie machu. Hrabaním odstraňujeme pokosenú trávu, napadané lístie, kypríme povrch pôdy, čím zabránime tvorbe machu.
1 komentár: