utorok 11. novembra 2014

I will be a gardener... Budem záhradníkom...


We speculated with students today about subjects at elementary school that might like the person who chooses to be a GARDENER.

After discussion we came to conclusion that these subjects are (SVET PRÁCE) and Biology. However these are not the only subjects that one need to master. The Good gardener need to know these also:
MATH – to be able to calculate the surface of the garden, the amount of plants that he has to grow on particular area. He need to be able to set the price for produced goods for example price of apples, cucumbers, peppers, tomatoes… and he needs to know how to sell these goods.

CHEMISTRY – he need to determine appropriate fertilizer for plant’s proper growth…

PHYSICS – he has to keep an eye on the weather forecast to be sure when to water the plants and when not to.

You can find out more on our blog in the part GARDENER.So žiakmi sme sa dnes zamýšľali nad tým, aké predmety na základnej škole mal rád človek, ktorý si vybral povolanie ZÁHRADNÍK. 

Našou diskusiou sme došli k záveru, že sú to SVET PRÁCE a  BIOLÓGIA. Nie sú to však jediné predmety, ktoré k svojmu povolaniu potrebuje ovládať. Dobrý záhradník potrebuje k svojmu povolaniu ovládať aj: 
  • MATEMATIKU - na výpočet plochy záhrady, výpočet množstva rastlín, ktoré potrebuje vysadiť na určitú plochu, tvorbu ceny za vyprodukovaný tovar napríklad jabĺk, uhoriek, papriky, paradajok... a následný predaj daného tovaru...
  • CHÉMIU - na určenie prostriedku - hnojiva potrebného pre rast rastliny...
  • FYZIKU - musí sledovať predpoveď počasia, aby vedel, kedy má zavlažovať pôdu a rastliny...
Viac sa dozvete na stránke nášho blogu ZÁHRADNÍK

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára