utorok 18. novembra 2014

Determining of house plant in the class... Určovanie izbových rastlín v triede...

With our friends from Lískovec we assigned mutual task: With help of house plant atlas determine, which plants in class are house plants and put an information label to them.

So this is how Šmálikovci worked:

S našimi kamarátni z Lískovce sme si zadali spoločnú úlohu. Určiť pomocou atlasu rastlín izbové rastliny v triede a umiestniť k nim informačnú tabuľku.
Takto pracovali Šmálikovci:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára