utorok 9. decembra 2014

I will be a programmer- A code lesson- Smailks

The code lesson is the first lesson of ICT with a target to cancel a mystery of programmation and show to students that everybody is able to learn programmation in basic. It is worldwide action where take place ten millions students from more than 180 countries. 
The aim of this action is to provide The code lesson for ten millions students from 8th to 14thof December 2014, when we celabrate ICT educational week. 
For representatives are prepared one lesson´s learnings progammes that don´t depends of previous knowledges. The code lesson is managed for 4 to 104. The action includes nearly 75,000 organizers. Our school is among 21 elementary and secondary schools and lyceums in Slovakia, which participate in this action. 
Thus Šmaliks enjoyed their code lesson:

Hodina kódu je jedna hodina Úvodu do informatiky s cieľom odstrániť záhadnosť programovania a ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základom programovania. Je to celosvetová akcia, ktorej sa zúčastňujú desiatky miliónov žiakov z viac ako 180 krajín sveta.
Cieľom masovej kampane je poskytnúť Hodinu kódu desiatkam miliónov žiakov v týždni od 8. do 14. decembra 2014, kedy slávime Týždeň vyučovania informatiky.
Pre účastníkov sú k dispozícii jednohodinové výukové programy, v rámci ktorých nie sú požadované žiadne predchádzajúce skúsenosti. Hodina kódu je určená pre všetkých od 4 do 104 rokov. Do akcie sa zapája takmer 75 000 organizátorov. Naša škola patrí 21 základných, stredných škôl a lýceí na Slovensku, ktoré sa tejto akcie zúčastňujú.
Takto si užívalii svoju Hodinu kódov Šmálikovci:Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára