štvrtok 18. decembra 2014

To produce and sell - advertisement is necessary

Traditionally, our school held a Christmas markets in which pupils offer their hand made products. In order to better selling of our products we became creators of advertising for a moment. We invented advertising slogans for individual products. 
Thus we were creating advertising billboards by joining forces ...

Už tradične sa na našej škole konajú Vianočné trhy, na ktorých žiaci jednotlivých tried ponúkajú svoje vlastnoručne zhotovené výrobky. Aby sa naše výrobky lepšie predávali, tak sme sa na chvíľu stali tvorcovia reklamy. K jednotlivým výrobkom sme vymysleli aj reklamné slogany.
Takto sme spoločnými silami vytvárali reklamné billboardy...


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára