štvrtok 4. septembra 2014

Project goal

The objective of our common project is to help pupils to get basic skills in different fields of human activity and contribute to the creation of life and professional pupil´s orientation and mutually to present their work by results.

Cieľom nášho spoločného projektu je viesť žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieť k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov, vzájomne sa prezentovať výsledkami svojej práce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára